התבגרות גופנית חברתית

מפגש משותף לאמהות ובנות שעוסק בשינויים ההורמונליים, המחזור החודשי, התפתחות הגוף וכל מה שמסעיר חדש ושונה
במערכות היחסים בבית עם ההורים עם חברות ועם בני המין השני.
שיחה פתוחה ומובנית שבה האמהות מעניקות מחכמתן ומהידע שלהן לבנות ומאפשרות להן להיכנס לגיל ההתבגרות עם ידע וכח