מקצר לקשר – קורס תקשורת אפקטיבית עם מתבגרות

קורס לאנשי ונשות מקצוע מתחום הייעוץ הטיפול והחינוך .

אשת  המקצוע אשר מקיימת שיח טיפולי ויעוצי עם נערות, צריכה להבין את עולמן של נערות, את בדידות והבלבול שהן חשות מול דרישות החברה.

יחד עם זאת עליה להכיר בכך שהיא אינה נערה יותר ושעליה להצטייד בתחושת סקרנות עמוקה כלפי עולמה הפנימי והחברתי של הנערה שיושבת איתה בחדר .

סקרנות נכונות לשאול שאלות  וכבוד לרגשות הם שלושה כלים מרכזיים בשיח אפקטיבי ומקרב עם נערות .

את כל זה ועוד נלמד בקורס תקשורת אפקטיבית עם נערות.

לפרטים אודות הקורס